02-12-2011
Salut 2.0
Adjunt article d'Isaac Pérez Baucells referent a la utilització de les noves tecnologies respecte a la salut. Publicat a la revista El Ter.
Archivo adjunto: Salut2_0.pdf
public_cookiesText public_cookiesInfo